Praktijkassistentes en praktijkverpleegkundigen – Huisartsen Oranjehoek – Vroomshoop
Header afbeelding
Huisartsen Oranjehoek
Oranjeplein 15 7681 AZ
Vroomshoop
Spoed Toets 1

Praktijkassistentes en praktijkverpleegkundigen

Praktijkassistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. De assistentes werken voor beide huisartsen. Dat betekent dus dat u bij alle assistentes terecht kunt met uw vragen en voor het maken van afspraken bij uw eigen huisarts.

De assistente maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonisch spreekuur. De assistente zal bij het maken van de afspraak vragen naar de reden, ze zal ook aanvullende vragen stellen om het spoedeisende karakter te kunnen inschatten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan en is medisch geschoold. Op veel vragen kan ze u een antwoord of advies geven. U kunt bij haar terecht voor het aanvragen van herhaalrecepten. Ook kunt u de assistente bellen voor uitslagen van bloedonderzoek of een ander onderzoek, zij geeft u de uitslag als de huisarts deze al beoordeeld heeft.

Op afspraak kunt u bij de assistente terecht voor o.a. het meten van de bloeddruk, aanstippen van wratten, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, urine onderzoek, suiker- en hb controle, het verbinden van wonden en wondcontrole, het geven van injectie, uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek, zwachtelen, 24-uursbloeddrukmeting, halfuur bloeddrukmeting en het laten maken van een ECG.

POH Somatiek

De huisartsen werken samen met de praktijkverpleegkundigen Jennette, Erna en Marjan. Zij begeleiden patiënten met hart- en vaatziekten, astma, COPD, atriumfibrilleren en diabetes. De praktijkverpleegkundige geeft voorlichting over het ziektebeeld, begeleidt u bij medicatiegebruik en geeft onder andere voorlichting over stoppen met roken, over (meer) bewegen en voeding. Ze heeft een eigen spreekuur en overlegt waar nodig met uw huisarts. De controles vinden 1 tot 4 keer per jaar plaats afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

POH GGZ

Onze verpleegkundige Astrid voert gesprekken met patiënten met problemen als stress, overspannenheid, depressie of angsten. De afspraken die u heeft bij Astrid vallen onder de basisverzekering (dus geen eigen risico). Astrid behandelt u in samenspraak met de huisarts en kan indien nodig een verder traject uitstippelen en begeleiden.

POH GGZ Jeugd

Onze verpleegkundige Anneke ziet kinderen op het spreekuur met lichte tot ernstige psychische en psychosociale problematiek om zelf te begeleiden of om over een juiste verwijzing te adviseren. De problematiek varieert van een patiënt die niet lekker in zijn vel zit tot het vermoeden van een stoornis bij de patiënt. Ze heeft intensief contact met de huisarts over advies en vervolg.

Meerwaarde van de POH-GGZ Jeugd:

  • Gesprekken met kinderen en/of ouders
  • Begeleiden/behandelen van kinderen met lichte of matige problematiek zoals (faal)angst, slaapproblemen, laag zelfbeeld etc.
  • Inschatting maken van de mate en ernst van de klachten en geven van een juist advies voor behandeling.
  • Overleg met derden zoals school

Behandeling van de POH-GGZ Jeugd valt onder de huisartsenzorg en daarmee onder verzekerde zorg. Aan deze gesprekken zijn daarom geen kosten verbonden. Echter, indien de patiënt vanuit de huisarts of de POH-GGZ Jeugd wordt doorverwezen naar de generalistische basis GGZ of specialistische GGZ is het mogelijk dat de patiënt hiervoor een eigen risico moet betalen.

SOH (spreekuur ondersteuner huisarts)

Een van onze assistentes, Sharon Schutte, heeft de opleiding Spreekuur Ondersteuner Huisarts afgerond. Tijdens de opleiding heeft ze de 15 meest voorkomende klachten voorkomend in een huisartsenpraktijk geleerd en mag ze deze klachten zelfstandig afhandelen. Ze werkt daarbij altijd volgens protocol en de huisarts is aanwezig voor overleg. U kunt bij deze klachten denken aan plasklachten bij vrouwen, keelpijn, verkoudheid, bloedneus, allergische huidreacties, brandwonden, splinter, schaafwonden, insectenbeten, wonden en enkelklachten. Mocht u een afspraak willen maken voor een van deze klachten, dan kan het zijn dat de assistente u een afspraak aanbiedt bij Sharon. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u dat altijd aangeven.