Eigen risico – Huisartsen Oranjehoek – Vroomshoop
Header afbeelding
Huisartsen Oranjehoek
Oranjeplein 15 7681 AZ
Vroomshoop
Spoed Toets 1

Eigen risico

Kosten gezondheidszorg

Vaak krijgen wij vragen over kosten van gezondheidszorg. Patiënten, artsen en zorgverzekeraars hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid de kosten in de zorg zo laag mogelijk te houden.

Alle consulten, visites en behandelingen bij uw huisarts, praktijkverpleegkundige of assistente worden volledig vergoed door uw ziekenkostenverzekeraar uit de basisverzekering. Zij komen ook niet ten laste van uw eigen risico. Dit geldt ook voor onderzoeken die in onze eigen praktijk gedaan worden, zoals een longfunctieonderzoek, 24-uurs bloeddrukmeting, uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek en urineonderzoek.

Uitzondering op de regel is een bloedtest naar onstekingswaardes, de crp-meting. Deze bepaling gaat van uw eigen risico af. Kosten: €10,33.

Onderzoeken die buiten de praktijk plaatsvinden zoals röntgenfoto’s, bloedonderzoek, ECG, kweken of weefselonderzoek worden over het algemeen volledig vergoed maar komen ten laste van uw eigen risico. Het eigen risico is bij wet bepaald en bedraagt in 2023 ook weer €385,- per jaar.

Sommige behandelingen worden slechts gedeeltelijk of geheel niet vergoed, denkt u hierbij aan bijvoorbeeld cosmetische chirurgie, sterilisatie of anticonceptie. Ook is de vergoeding van medicatie afhankelijk van regels die opgesteld zijn door uw zorgverzekeraar. Dit hangt af van de polis van uw zorgverzekeraar. Raadpleeg bij twijfel altijd uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.